Werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur

De Werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur ondersteunt accountants en de kantoren op het gebied van het verankeren van de kwaliteitsgerichte cultuur. De activiteiten van de werkgroep dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van Stuurgroep Publiek Belang op dit thema.

De werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur is een samenwerking tussen de NBA, SRA en accountantsorganisaties, maar ook experts van buiten de sector nemen deel.

Taak

De Werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur werkt aan de volgende vraagstukken:

 • Hoe kom je tot een duurzame verankering van de kwaliteitsgerichte cultuur in de accountancysector?
 • Welke pijnpunten kunnen nog worden aangepakt om tot een duurzame kwaliteitsgerichte cultuur te komen?

Samenstelling werkgroep

 • Roland Ogink (SRA) Sponsor namens de Stuurgroep Publiek
  Belang
 • Petra Tijmstra (Pwc)
 • Judith van der Hulst (SRA)
 • Wilma Hosang (SRA)
 • Adrian Egas (Voorzitter NBA Young Profs)
 • Marcel van der Schaaff (Brown Paper Company)
 • Maaike Klinkhamer (Kerewin Consult)

De werkgroep wordt ondersteund vanuit het NBA-bureau en rapporteert aan de Stuurgroep Publiek Belang.

Contact

Cultuur