Daarom staat dit thema opnieuw op de agenda van de Stuurgroep Publiek Belang voor 2021 –2023, Het thema wordt uitgewerkt door de hiervoor opgerichte Werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur.

Projectdoelstelling

 • Komen tot een duurzame verankering van de kwaliteitsgerichte cultuur in de beroepsgroep
 • Analyseren welke pijnpunten nog kunnen worden aangepakt om tot een duurzame kwaliteitsgerichte cultuur te komen

Om deze doelstellingen te bereiken wordt gewerkt aan:

 • Komen tot één definitie en een uniforme meting van kwaliteitsgerichte cultuur
 • Inventarisatie van de huidige stand van zaken binnen de beroepsgroep, door onderzoeken en gesprekken binnen de sector samen te voegen.
 • Inventarisatie van oorzaken van ‘kwaliteitsfalen’, en resultaten van bestaand onderzoek op dit gebied samenvoegen.
 • Ontwikkelen van tools en handvatten voor duurzame verankering van kwaliteitsgerichte cultuur, door bijvoorbeeld:
  • Onderzoeken en publiceren van best practices
  • Verkregen inzichten van experts buiten de beroepsgroep vertalen naar de accountancysector
  • Verankeren van houding en gedrag in de opleiding

De stuurgroep Publiek Belang richt zich voornamelijk op de kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. Kwaliteitsgerichte cultuur kan ook voor accountants in andere omgevingen van belang zijn. De werkgroep kijkt daarom hoe dit uit te rollen  naar andere onderdelen van de beroepsgroep: accountants in business, overheidsaccountants.

Prioriteiten 2021

In 2021 zal de focus van de werkgroep liggen op het bepalen van één definitie van kwaliteitsgerichte cultuur en de inventarisatie van de huidige stand van zaken binnen de beroepsgroep. Daarnaast zal een start gemaakt worden met initiatieven om de genoemde tools te ontwikkelen.