Structuurmodellen Accountancy

Op 22 december 2017 publiceerde de NBA het Green Paper Structuurmodellen Accountancy. Dit consultatiedocument is onderdeel van het NBA-project Veranderagenda Audit en beschrijft en evalueert de structuurmodellen binnen de Nederlandse accountancysector en hun effect op de kwaliteit van de accountantscontrole.

Consultatie Green Paper

Het green paper is bedoeld als startpunt voor een brede discussie over de manier waarop de sector is georganiseerd. De Stuurgroep nodigt daarom alle stakeholders en belangstellenden uit om tot 31 maart 2018 te reageren op het consultatiedocument. In het voorjaar zal, mede op basis van deze reacties, een white paper gepubliceerd worden.

U kunt uw consultatiereactie tot 31 maart 2018 sturen aan consultatie@nba.nl.

Over de greenpaper Structuurmodellen

In het green paper worden de volgende drie gangbare structuurmodellen gedefinieerd, beschreven en geƫvalueerd:

  • Businessmodel: de multidisciplinaire organisatie;
  • Partnermodel: partners vervullen gelijktijdig de rollen van beroepsbeoefenaar, eigenaar en ondernemer;
  • Verdienmodel: de accountantsorganisatie wordt betaald door de gecontroleerde organisatie.

Daarnaast worden van elk structuurmodel de sterktes en risico's beschreven, alsmede de reeds bestaande waarborgen om deze risico's te mitigeren. Ook worden mogelijke alternatieve structuurmodellen beschreven, met hun eigen sterktes en risico's.

 

Reacties op Green Paper

De Stuurgroep heeft van tien stakeholders een consultatiereactie ontvangen. De reacties bevatten een brede variƫteit aan vragen, standpunten en voorstellen ten aanzien van de structuurmodellen en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de brede discussie die de Stuurgroep voor ogen heeft.

De komende periode zal de Stuurgroep Publiek Belang de ontvangen reacties en de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de rondetafelbijeenkomst op 26 maart 2018, gebruiken om te komen tot een White Paper Structuurmodellen Accountancy dat zij in het najaar beoogt te publiceren.