Dialoogsessies 2019

Vanaf 14 februari 2019 is een serie dialoogsessies over cultuur en gedrag binnen accountantskantoren gestart. De sessies werden georganiseerd door de Stuurgroep Publiek Belang (SGPB).

De dialoogsessies 'good practices kwaliteitsgerichte cultuur' zijn bestemd voor partners en young profs om te leren van elkaar en te reflecteren op uitdagingen voor de sector, aldus de SGPB. De stuurgroep werd eerder opgericht door oob-accountantsorganisaties samen met NBA en SRA, met als doel duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole.