Cultuurmeter 2017

Begin oktober 2017 heeft de NBA de Cultuurmeter 2017 gepubliceerd. Een update van de Cultuurmeter 2015 die accountantsorganisaties kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van een op kwaliteit gerichte cultuur binnen de organisatie.

Nieuwsbericht update Cultuurmeter 2017

Aanleiding voor de update van de Cultuurmeter zijn de ervaringen van de 90 accountantsorganisaties met de Cultuurmeter uit 2015 en de SRA-Cultuurscan én de resultaten van de nulmeting zoals gepubliceerd in juni 2017. Daarnaast zijn de recente monitoringrapportages betrokken bij de doorontwikkeling van de cultuurmeter.

Over de Cultuurmeter 2017

De Cultuurmeter is een hulpmiddel om een kwaliteitsgerichte cultuur binnen accountantsorganisaties te bespreken en (verder) te ontwikkelen, conform de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’. De Cultuurmeter bestaat uit twee vragenlijsten en een rapportage die laat zien in welke mate medewerkers en partners de cultuur op het kantoor beoordelen.

Download brochure

Inhoud Cultuurmeter 2017

De Cultuurmeter 2017 bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat ca. 90 vragen over kwaliteit, leiderschap, zelfevaluatie en leren. Deze vragenlijst wordt verspreid onder partners en medewerkers. De centrale vraag hierbij is: stel de accountantsorganisatie en de context binnen het (controle)team de individuele accountants en medewerkers in staat daadwerkelijk goed werk te leveren?

Deel 2 betreft een vragenlijst die zich richt op door het kantoor genomen kwaliteitsmaatregelen, gehanteerde -indicatoren en kantoorkarakteristieken. Deze wordt alleen door de kantoorleiding ingevuld; gelijktijdig dan wel achteraf. Door toevoeging van dit deel kan een duidelijkere relatie worden gelegd tussen (getroffen) kwaliteit(sverbetermaatregelen) en het effect hiervan op de cultuur binnen een organisatie, gemeten aan de hand van gedrag.

Door de focus op kwaliteit geeft de Cultuurmeter beter dan voorheen oplossingsrichtingen aan voor het treffen van kwaliteitsmaatregelen.

Cultuurmeter 2015

In oktober 2015 publiceerde de NBA de Cultuurmeter 2015 als instrument om de op cultuur gerichte kwaliteit bij accountantsorganisaties te meten.