Platform reguliere vergunninghouders

Het Platform reguliere vergunninghouders geeft een verdere impuls aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole in dit segment. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de Stuurgroep Publiek Belang. Deze werkgroep heeft haar oorsprong als projectgroep niet-OOB die in 2014 is opgericht.

Samenstelling platform

  • Roland Ogink (de Jong & Laan/SRA, voorzitter)
  • Bart Jonker (Grant Thornton, voorzitter)
  • Diana Clement (Borrie/SRA)
  • Erik van der Haar (HLB Witlox Van den Boomen)
  • Erik Moens (Baker Tilly)
  • Carl Roest (NBA)
  • Jeroen Westdijk (Confirm)
  • Stephan Dekker (Kaap Hoorn)
  • Rob Heinsbroek (NBA, ondersteuning)
  • Fred de Vries (NBA, projectleider)

Contact

Fred de Vries (225x225)
Fred de Vries Projectleider 088 4960 375