Faculty Business & Management

De Faculty Business & Management richt zich op alle accountants, zowel op accountants werkzaam bij een (niet-accountants)organisatie als op accountants in een adviserende rol bij een accountantsorganisatie.

De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat organisaties op een integere manier worden geleid en hun doelstellingen realiseren. Het accountantsberoep draagt zorg voor de voorwaarden voor het voldoen aan deze vraag. De Faculty Business & Management zorgt dat beroepsbeoefenaren voldoende toegerust zijn om deze bijdrage te leveren. Door de kwartiermakers zijn de volgende voorlopige thema's en onderwerpen vastgesteld. Deze worden door het bestuur van de faculty verder uitgewerkt.

Thema's en onderwerpen

Strategie & Leiderschap

 • Strategievorming en formulering
 • Strategie-implementatie
 • Maatschappelijk leiderschap
 • Storytelling
 • Integraal risicomanagement
 • Continuïteit en crisismanagement
 • Ecosystemen & publiek-private samenwerking
 • Leren van schandalen en fouten

Korte en lange termijn waardecreatie

 • Duurzaamheid in brede zin
 • Borgen van de continuiteit voor het behalen van de doelstellingen
 • Implementatie in de core business

Innovatie & Ondernemerschap

 • Technologische en Sociale innovatie van de (gehele) bedrijfsvoering
 • Het bevorderen van ondernemerschap en innovatie

Kwartiermakers

 • Ali Ahrouch
 • Jochem Bosgraaf
 • Antoinette Dijkhuizen
 • Coen Reinders
 • Leen Paape
 • Frank Verbeeten
 • Erica Steenwijk