De faculty Audit & Assurance heeft als missie om accountants te ondersteunen bij het uitvoeren van assurance-opdrachten (vallend onder NV COS 100-3999N) volgens de wet- en regelgeving, en dat de opdrachten relevant zijn voor het maatschappelijk verkeer. Daarnaast streeft de faculty naar het verminderen (en uiteindelijk opheffen) van de prestatie- en verwachtingskloof.

Elke assurance-opdracht wordt uitgevoerd voor het maatschappelijk verkeer. Dit maatschappelijk verkeer kan het "brede maatschappelijk verkeer" zijn bij de jaarrekeningcontrole. Maar het kan ook een beperktere groep zijn, bijvoorbeeld bij de uitvoering van een assurance-opdracht door een interne accountantsdienst.

Bij het uitvoeren van opdrachten is de in de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) opgenomen regelgeving leidend. De regelgeving is voornamelijk "principle based". Het gaat er daarbij om dat de (relevante) regelgeving voor die specifieke assurance opdracht wordt toegepast. Het uitvoeren van een accountantsopdracht is zo een ambacht dat meesterschap vereist en meesterschap vergt ontwikkeling.

Met de oprichting van faculties wil de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) leden en belanghebbenden verbinden op inhoud. Centraal hierin staat de systematische ontwikkeling van het accountantsberoep. 

Download

Focusgebieden

Focusgebieden zijn die onderwerpen waar de faculty de focus op legt. Het geeft de gebieden aan voor de beroepsontwikkeling.

Bestuur

Jeroen Brak

Voorzitter Faculty Audit & Assurance

Anton Lok RA

Adviseur-Trainer Kriton

Drs. Barry Teekens RA

Registeraccountant bij Publiek Belang Accountants B.V.

Hans Urlings RA Msc

Partner | Extern Accountant | Bestuurder Koenen en Co Audit & Assurance B.V.

Kavita Nandram PhD RA

ESG Reporting, Ahold Delhaize | Programmadirecteur ESG Academy, Universiteit van Amsterdam | Lid werkgroep duurzaamheids-verslaggeving, Raad voor de Jaarverslaggeving

Contact

Berthold de Jong

NBA, secretaris