Stakeholdersforum

Het NBA-bestuur en de Stuurgroep Publiek belang hechten er waarde aan dat externe stakeholders meekijken naar en inbreng hebben in de agenda en de (tussentijdse) resultaten van de activiteiten die worden uitgevoerd door de Stuurgroep Publiek Belang. Daarom is het Stakeholdersforum, een breed gremium van organisaties en personen, opgestart.

Rol Stakeholdersforum

Het NBA-Stakeholderforum fungeert als ‘uitdager’ van de Stuurgroep Publiek Belang. Het zal gevraagd en ongevraagd advies geven op het proces, de voortgang en de uitkomsten van de projecten. Met name bij de start (agendering), tussentijds (proces en bijstelling) en het aan eind (besluitvorming en evaluatie), heeft het Stakeholdersforum een belangrijke rol.

Voorgeschiedenis

Het Stakeholdersforum is ontstaan uit de GRC-commissie. Deze commissie gaf advies over kwesties op het terrein van Governance, Risk en Compliance (GRC). In 2019 is deze commissie omgevormd tot de Beursgenoteerde OOB Commissie (BOC). Om de GRC-commissie te kunnen vervangen door de Beursgenoteerde OOB Commissie (BOC) hebben de GRC-commissieleden hun functies ter beschikking gesteld. Een aantal van hen nam plaats in de BOC. Het doel van de BOC commissie was het adviseren van het NBA-bestuur op onderwerpen die specifiek de beursgenoteerde organisaties, de vergunninghoudende oob-accountantskantoren en de stakeholders van de oob-organisaties raken. In 2021 is de BOC omgevormd tot het Stakeholdersforum dat zich specifiek buigt over de plannen op het gebied van verandering, verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole.

De leden van het stakeholdersforum zijn:

Dhr. drs. R. Abma Directeur Eumedion en voorzitter Stakeholdersforum
Dhr. J.M.J. van Breukelen RA Commissaris / bestuurslid VEUO
Mevr. mr. drs. M.G.M van Dijken Eeuwijk Advocaat en commissaris
Mevr. drs. S.N. Heidema RA Partner CPI Governance
Mevr. drs. S. Hottenhuis Bestuursvoorzitter KPMG
Dhr. A.J.M. Kerkvliet RA Algemeen directeur Auditdienst Rijk
Dhr. G.J. Everts RA Directeur VEB
Mevr. prof. dr. K. Maas Bestuurslid Vereniging Beleggers Duurzame Ontwikkeling/
Hoogleraar accounting & sustainability - Open Universiteit Heerlen
Dhr. drs. J.S.Tiemstra RA Commissaris/voorzitter auditcommissie
Dhr. mr. T. van Wijngaarden Advocaat/lid VNO werkgroep
Dhr. Marco van der Vegte RA Voorzitter van het NBA-bestuur
Dhr. Berry Wammes Directie NBA

Ondersteuning vanuit de NBA

voorthuisen-sarah-nienke-375x375.jpg
Sarah Nienke van Voorthuisen Projectleider & Manager Public Affairs 020-3010249
robheinsbroek_contactpersoon.jpg
Rob Heinsbroek Stafmedewerker Bestuurssecretariaat 020-3010310