Bestuur NBA

Het bestuur bestaat uit zeven personen: vier personen die door de ledenvergadering zijn benoemd en drie personen die worden afgevaardigd door de verschillende ledengroepen. Op grond van de wet heeft het bestuur een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 

Leden kunnen vragen aan de voorzitter stellen via vragenaandevoorzitter@nba.nl. Elke maand zullen enkele van die vragen worden geselecteerd ten behoeve van het interview met de voorzitter, dat elke laatste donderdag van de maand verschijnt op Accountant TV.

Bestuurssecretariaat

  • drs. Frans van Schaik AA RA
  • Postbus 7984
  • 1008 AD Amsterdam