Bestuur NBA

Het bestuur bestaat uit zeven personen: vier personen die door de ledenvergadering zijn benoemd en drie personen die worden afgevaardigd door de verschillende ledengroepen. Op grond van de wet heeft het bestuur een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 

Bestuurssecretariaat

  • mr. Erica Steenwijk AA
  • Postbus 7984
  • 1008 AD Amsterdam