Bestuur NBA

Het bestuur bestaat uit tien personen die door de ledenvergadering zijn benoemd en drie personen die worden afgevaardigd door de verschillende ledengroepen. Op grond van de wet heeft het bestuur zowel een voorzitter als een plaatsvervangend voorzitter.

Bestuurssecretariaat

  • drs. Frans van Schaik AA RA
  • Postbus 7984
  • 1008 AD Amsterdam