Bestuur NBA

Het bestuur bestaat uit tien personen die door de ledenvergadering worden benoemd en drie personen die worden afgevaardigd door de verschillende ledengroepen. Op grond van de wet heeft het bestuur zowel een voorzitter als een plaatsvervangend voorzitter.

NBA zoekt kandidaat bestuursvoorzitter
Visie-jongen modelraket

Vraag naar topfinancials stijgt explosief

Financials met opleiding als registeraccountant (RA), registercontroller (RC) en Accountant-Administratieconsulenten (AA) zeer gewild 

De vraag naar topfinancials met een (Post)master achtergrond, zoals RA’s en RC’s, steeg in de eerste zes maanden van 2017 met meer dan 55% tegenover dezelfde periode in 2016. Binnen deze doelgroep stijgt de vraag naar RA’s bovengemiddeld met 82%. De vraag naar Postbachelor opgeleide Accountant-Administratieconsulenten steeg met 44%. Als RA’s hun carrière bij een accountantskantoor hebben afgerond en actief worden in het bedrijfsleven of de non-profit sector, worden zij vooral gevraagd als internal auditor, business controller en financial controller. Dit komt  door een inhaalvraag, de aanhoudende economische groei en de toenemende compliance druk. Ook de vraag naar openbaar accountants blijft sterk groeien, vooral door de aanhoudend grote vraag naar assistent-accountants. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse analyse van de gepubliceerde (Post)master vacatures op de financiële arbeidsmarkt door de ledengroep Accountants in Business van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

NBA: AFM-rapport onderstreept noodzaak veranderingen door te zetten

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) ziet in het vandaag gepubliceerde AFM-rapport over de kwaliteit van accountantsorganisaties een bevestiging van de noodzaak voor de sector om sneller en beter te veranderen. 

Bestuurssecretariaat

  • drs. Frans van Schaik AA RA
  • Postbus 7984
  • 1008 AD Amsterdam