Toelichting Samenstelpraktijk

Als je je wilt ontwikkelen op het gebied van advisering, dan kun je de zelfreflectie invullen vanuit de vraag op welk werkveld je adviseert of wilt adviseren. Vanuit de (externe) adviesrol bekeken lijkt het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren dan het meest passend als basis.

Zelfreflectie

Op basis van je zelfreflectie geven we je een advies. Bij ieder advies tref je leerdoelen, competenties en suggesties aan hoe je invulling kunt geven aan deze leerdoelen en competenties. Deze voorbeelden kunnen je helpen om de leerdoelen specifiek te maken voor je eigen situatie.

Download

Bepaal je startniveau

Welke omschrijving geeft het beste je huidige kennis en ervaring weer op het gebied van duurzaamheid?

1. Basis

Ik heb nog onvoldoende kennis om te begrijpen wat de impact is van het onderwerp op mijn werkveld. Het onderwerp is voor mij nieuw.

Meer informatie

2. Onthouden en begrijpen

Ik ben bekend met de basiskennis. Ik weet dat er belangrijke wet- en regelgeving (aanstaande) is op gebied van duurzaamheid/ESG. Maar ik mag mij nog verdiepen in het onderwerp om bijvoorbeeld duurzaamheidsverslaggeving op een pragmatishe wijze te kunnen vertalen voor de eigen opdrachten.

Meer informatie

3. Toepassen en analyseren

Ik ben van mening dat ik voldoende kennis heb over verantwoording op het gebied van duurzaamheid/ESG. Mijn (leer)vragen zijn meer gericht op hoe ik:

  • Betrouwbare verslaggeving creëer; 
  • Organisatiedoelen en -activiteiten vertaal naar verslaggeving;
  • Dit onderwerp op de agenda zet bij collega's en/of de ondernemer

Meer informatie

4. Evalueren en creëren

Ik overzie de mogelijke gevolgen van het thema en weet kansen en risico's van verslaggevingsvereisten helder te maken. Ik zie het als mijn ontwikkeling om mijn kennis en ervaring in te zetten bij meer complexe verantwoordingsvraagstukken en/of risico's op gebied van bijvoorbeeld ESG fraude (greenwashing).

Meer informatie

Samenstelpraktijk - Basis

We adviseren je om basiskennis te vergaren in combinatie met de kennis leerdoelen van Onthouden en begrijpen. De focus ligt op leren van kennis en opdoen van inzichten over hoe duurzaamheid op jouw werk(veld) van toepassing is.

Focus: basiskennis.

Samenstelpraktijk - Onthouden en begrijpen

Het ontwikkelniveau Onthouden en begrijpen sluit aan bij je kennis en ervaring. De leerdoelen op het gebied van kennis kunnen je behulpzaam zijn om te checken of je deze kennis beheerst. De ontwikkeling ligt voor jou op het gebied van begrijpen: wat betekent duurzaamheid voor mijn werk? Wat zou je anders kunnen/moeten doen, wanneer en hoe?

Denk aan een pragmatische, aan je dagelijkse praktijk gerelateerde leerervaring waarbij ook aandacht is voor de vraag hoe je dat doet. Wat heb je aan vaardigheden nodig en welke houding of opstelling vraagt het van je om de vertaalslag van kennis hebben naar begrijpen te maken?

Voor de middellange termijn kan het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren je helpen bij het scherp krijgen waar je naar toe wilt ontwikkelen.

Focus: jij en je professie.

Samenstelpraktijk - Toepassen en analyseren

Op basis van je zelfreflectie ben je uitgekomen bij het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren. Hierbij zijn leerdoelen omschreven die gericht zijn op hoe je de brug kunt slaan tussen duurzaamheids-/ESG-verantwoording enerzijds en organisatie doelen en -activiteiten anderzijds. Om deze brug te kunnen slaan, is kennis nodig. Die kun je terugvinden bij het ontwikkelniveau Onthouden en begrijpen.

Je ontwikkeling voor 2023 kan liggen op het gebied van vaardigheden; bijvoorbeeld overtuigingskracht om het onderwerp duurzaamheid/ESG bespreekbaar te maken bij de ondernemer of het bestuur. Denk ook aan sectorkennis en voorbeelden van hoe je organisatie doelen/activiteiten vertaalt naar verantwoording op gebied van duurzaamheid/ESG. Qua houding vraagt dit ontwikkelniveau een adviserende, onderzoekende insteek.

Als je aan de leerdoelen van het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren voldoet, dan ben je binnen je team of organisatie waarschijnlijk het aanspreekpunt op duurzaamheidsverantwoording. In dat geval is het ontwikkelniveau Evalueren en creëren een volgende stap in je ontwikkeling.

Focus: competenties gericht op toepassing voor het eigen werkveld.

Samenstelpraktijk - Evalueren en creëren

Je bent niet alleen voor de eigen collega's aanspreekpunt maar ook voor de diverse in- en externe stakeholders. Inhoudelijk kun je je verder bekwamen in complexiteit van verantwoordingsvraagstukken en bovenal op het gebied van risico's; het signaleren en eventueel kunnen mitigeren van bijvoorbeeld ESG-fraude: greenwashing.

Als je dit beheerst, is je uitdaging vooral gelegen in het meenemen van anderen op dit thema. Welke kennis, inzichten en vaardigheden kun jij overdragen op collega's en/of stakeholders op het gebied van duurzaamheidsverantwoording?

Focus: expertise voor toepassing in brede zin en om de expertise conceptueel te vertalen. Voorbeeld en vraagbaak voor anderen.

Download