Waarom vind je het thema vrouwen en leiderschap belangrijk?

"Ik ben meer dan overtuigd dat vrouwen ook een impact kunnen maken als leiders en het voortouw moeten nemen. Gezamenlijk: 'een krachtig signaal geven'. Er zijn al mooie initiatieven vanuit de samenleving, maar meer initiatieven zoals de NBA community Women Leadership wil ik zeker omarmen om ook een bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie proces. Wat een aantal jaren geleden een zogenaamde 'mannenwereld' was, is aan het veranderen en het mooie daarvan is dat zelfs mannen hun steentje bijdragen."

Waar heb jij binnen de groep behoefte aan?

"Ik heb behoefte aan netwerkbijeenkomsten om te brainstormen op welke wijze wij vrouwen kunnen motiveren om succesvolle leiders te worden. Ik geloof niet in één (1) rolmodel, maar in een omgeving met inspirerende mannen en vrouwen, die elkaar een helpende hand reiken om succesvol te worden. Het zal fijn zijn als wij ook mannen in het traject kunnen meenemen. Tijdens mijn carrière ben ik zowel door mannen en vrouwen geïnspireerd, die mij mooie kansen hebben gegeven en ja, ik ben Accountant! Ik heb die kansen (uitdagingen) aangegrepen met soms de gedachte 'ik weet nog niet hoe, maar ik maak dit tot een succes'!"

Wie inspireert jou en waarom?

"Ik heb van jongs af aan van mijn moeder, gepensioneerd leerkracht, geleerd om anderen te motiveren en te genieten van de vruchten die het afwerpt. Als ik succesvol ben, is mijn streven dat anderen ook  van profiteren en succesvol worden. Iedereen kan me inspireren; de collega die de tijd neemt om een andere op weg te helpen, iemand in de supermarkt die een winkelverkoper een compliment geeft voor de goede service, personen die hun vrije tijd opofferen om studenten verder op weg te helpen met hun studie of keuze, de werkgever die een dagje uit organiseert als blijk voor waardering van het personeel. Kortom: mijn hele omgeving, de positiviteit!"

Wat zijn jouw ervaringen met een sponsor? Heb je iemand vooruit kunnen helpen?

"Vanaf het moment dat ik leiding geef aan anderen, heb ik me opgesteld als een rots 'mentor'. Het gaat niet alleen om zaken die werk gerelateerd zijn, maar ook in de privésfeer. En één (1) van mijn sterke kanten is; ik sta voor ze in de bres. Velen heb ik daarom vooruit kunnen helpen. Mocht een collega extra begeleiding nodig hebben, ben ik vaak de aangewezen persoon om dit proces te begeleiden. En wat is mijn drive? De afgelopen jaren hebben velen in mij geïnvesteerd en dezelfde investering wil ik doen in anderen. En met trots kan ik zeggen dat velen succesvol zijn geworden, al dan niet binnen accountancy zijn gebleven. Iets leuks om op terug te blikken als ik later in mijn schommelstoel zit en terugblik op mijn carrière. Mijn cliënten zijn ook belangrijk, maar het persoonlijke draag je eeuwig mee!"

Ik wil graag een van de ambassadeurs van de community Women Leadership - Carin Welters vragen om aan te haken.

"Tijdens mijn carrière heb ik gemerkt dat vrouwen die zelfvertrouwen uitstralen, daadkracht tonen, zichtbaar zijn (hun stem laten horen), sterke standpunten hebben (overtuigingskracht) en hun ambities kenbaar maken snel groeiden naar de leidinggevende rol als mannen. Het is naar mijn mening een combinatie van soft skills en vaktechnisch sterk zijn. Wij zijn allemaal goed opgeleide vrouwen en los van het feit dat kansen al dan niet worden geboden aan vrouwen in sommige organisaties, moet de focus ook niet worden gelegd op het ontwikkelen of het bewust zijn van de belangrijkheid van soft skills die tevens een doorslaggevende rol vervullen?"