De huidige trainees zijn anders dan tien jaar geleden, vindt Van Bruggen: "Ik denk dat ze beter voor zichzelf opkomen. Ze geven bijvoorbeeld beter hun eigen grenzen aan als het gaat om hun werk-privébalans. Als een planning niet past zeggen ze het. Ik vond dat veel moeilijker toen ik startte als trainee. Het is voor die nieuwe generatie echt een thema. Dat merk je ook bij de referaatsessies en intervisies. Daar wordt de werk-privébalans vaak besproken. De verschillen tussen trainees zijn ook groter dan vroeger. Er is meer diversiteit. Niet alleen in etnische achtergrond en gender maar ook qua persoonlijkheden. Dat maakt een beter team. Trainees zijn assertiever. Dat vind ik fijn aan die nieuwe generatie. Ze challengen je op keuzes die worden gemaakt. Bijvoorbeeld als je bij een klant een risico-inschatting op fraude moet doen. Als we daar binnen het team een discussie over hebben laten ze hun stem horen. Het geeft mij nieuwe inzichten. Zeker als je al een aantal jaren met zo’n klant werk is dat prettig."

Piketpaaltjes

Als praktijkbegeleider moet je klare wijn schenken. "De grootste valkuil is het op tijd aanleveren van halfjaarverslagen. Daarom ben ik duidelijk naar de trainees. Op die dag moet ik het hebben. Je moet de piketpaaltjes slaan. Ik denk wel met ze mee. Het voordeel is dat ik met twee van hen al in een team werk. Dan heb je al meerdere overlegmomenten. Met de andere trainee drink ik iedere maand een kop koffie. Meestal bespreek ik met een trainee eerst de praktische zaken en dan vraag ik hoe het met iemand persoonlijk gaat. Iedere trainee moet je af en toe motiveren. Bijvoorbeeld als hij veel feedback krijgt op een stuk waar hij lang aan heeft gewerkt. Dat valt dan niet mee. En de opleiding is lang. Ik heb nog de oude praktijkopleiding gedaan. Daarin ging het vooral om vakkennis. De huidige opleiding heeft meer aandacht voor soft skills. Die is daardoor ook uitgebreider met meer verplichte trainingen. Als je kijkt naar alle vakken en referaten snap ik dat trainees af en toe de moed verliezen. Tegelijkertijd is werkdruk een subjectief begrip. Het gaat erom hoe je het ervaart. Mijn advies is: neem af en toe een dag vrij om een verslag uit te werken. Je kan dit niet steeds in het weekend doen. Dat hou je niet vol. En kies een tempo wat je zelf kan volhouden. Zo hou je zicht op het einde van de tunnel."

Vlieguren

Wanneer heeft ze haar werk goed gedaan? "Als je trainees aflevert die met een rechte rug de klant tegemoet treden. Ik geef ook leiding aan de referaatsessies waarin trainees een dilemma bespreken. Dan zie je af en toe iemand die nog niet klaar is om verder te gaan. Een trainee die zich niet laat horen. Introvert is en bang om het woord te nemen. Misschien is zo iemand vaktechnisch wel goed maar als je tegenover een dominante ceo zit moet je duidelijk durven zijn. Het is belangrijk dat een trainee stevig in zijn schoenen staat. Hij of zij moet grenzen kunnen aangeven van wat wel en niet kan. Als afgestudeerd RA moet je dat onder de knie hebben. Zo'n boodschap hoeft niet demotiverend te zijn. Soms moet iemand gewoon meer vlieguren maken om in zijn kracht te komen."