Waar komt jouw bevlogenheid om meer inclusie + diversiteit binnen de beroepsgroep te realiseren vandaan?

"Mijn bevlogenheid is ontstaan doordat er nog te weinig diversiteit en inclusie is binnen de sector. Daarnaast is er volop kennis aanwezig dat meer diversiteit en inclusie zorgt voor betere bedrijfsprestaties en gelukkigere werknemers. Het is dan ook belangrijk om met elkaar hier meer aandacht aan te besteden."

Welke hobbels moeten er volgens jou genomen worden? Of: wat moet er precies beter?

"Ik denk dat we aan twee aspecten moeten denken, zowel hoe krijgen we een meer diversere instroom in de sector en hou behouden we deze diverse instroom vervolgens binnen de sector? Ofwel hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich inclusief voelt."

Hoe denk je dat we concreet stappen kunnen gaan maken om meer diversiteit + inclusie binnen de beroepsgroep te gaan bereiken?

"Ik denk dat het begint bij de nieuwe instroom in de sector. Studenten laten beseffen dat er niet één stereotype accountant is, maar dat iedereen accountant kan zijn/ worden en dat de sector dit ook omhelst. De NBA heeft hiervoor een mooie campagne, namelijk 'Accountant worden'. Vanuit deze campagne ga ik met andere ambassadeurs naar opendagen van universiteiten en hogescholen om toekomstige studenten uitleg te geven over het beroep en wie de accountant is. Het is erg mooi om te zien dat we zo het stereotype van de accountant kunnen veranderen in een ander beeld van de accountant.

Daarnaast denk ik dat het belangrijk is om met elkaar concrete stappen te definiëren hoe we een diverse instroom kunnen behouden binnen de sector. Nagaan hoe mensen zich meer inclusief voelen en daardoor minder snel denken om uit de sector te gaan."

Waar heb jij binnen deze community behoefte aan?

"Gedreven ambassadeurs die samen met mij stappen willen ondernemen inzake diversiteit en inclusie."

Wat is jouw boodschap of oproep aan de leden van deze community?

"Laat vooral weten waar jij aan denkt bij de onderwerpen inclusie + diversiteit . Doordat het een breed onderwerp is, is het goed om te inventariseren wat er allemaal onder valt om zo niet te vergeten bepaalde onderwerpen mee te nemen."