Wendy: "Diversiteit en inclusie zijn voor mij niets anders dan 'common sense'. We zien het onderwerp terug in de belangrijkste maatschappelijke bewegingen van het moment. (…) Zelf vind ik het ook belangrijk - je moet 'jezelf' mee naar werk kunnen nemen. Daar krijgen we gelukkigere professionals van, meer betrokkenheid en daarmee beter werk.

Ik zie diversiteit en inclusie als een kwestie van gelijke kansen. Als we ervan uit kunnen gaan dat talenten gelijk verdeeld zijn over de gehele samenleving, dan zou je ook verwachten dat onze beroepsgroep hier een afspiegeling van is. Wanneer dit niet het geval is dan zie ik dat als een duidelijk teken dat we mensen mislopen of dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt."

Welke hobbels moeten er volgens jou genomen worden? Wat moet er precies beter?

"Ik denk dat je deze vraag vanuit twee kanten zou moeten benaderen. Enerzijds is er de vraag: wat kan een organisatie doen om de diversiteit en inclusie op de werkvloer te verbeteren? Welke dynamieken zijn er en welke gevolgen hebben die voor de in-, door- en uitstroom van divers talent? Onderzoek dat, en zoek uit wat je hier als organisatie aan kunt doen.

Anderzijds is er de vraag wat je zelf, als individu, kunt doen. Op dit punt zou ik iedereen willen oproepen om zichzelf uit te dagen. We denken bij diversiteit vaak aan zichtbare kenmerken, maar ook onzichtbare factoren kunnen zorgen dat je niet de kansen krijgt die passen bij je capaciteiten.

Misschien ben je introvert, of heb je een andere studieachtergrond die niet voldoende op waarde wordt geschat. Probeer die grenzen op te rekken en laat je niet tegenhouden omdat je misschien niet voldoet aan 'de' norm. Het is belangrijk dat we ervoor openstaan barrières te doorbreken. Als je een rolmodel mist, zorg dan dat je zelf het rolmodel wordt: een rolmodel voor een ander. Wees strijdbaar als individu."

Hoe denk je dat we concrete stappen kunnen zetten om meer diversiteit en inclusie binnen de beroepsgroep te bereiken?

"Maak de diversiteit in het beroep zichtbaar. De diversiteit in de collegebanken en op de werkvloer zie ik niet altijd terug in uitingen over het beroep van bijvoorbeeld organisaties of de NBA. Er is wel veel meer bewustwording hierover, en dat is een belangrijke eerste stap. Het is goed dat aankomende professionals in de collegezalen zien dat ook zij een plek hebben, dat ook zij een kans hebben om succesvol accountant te worden. Zichtbaarheid van de aanwezige diversiteit kan mensen helpen zichzelf niet te beperken.

Ik vind het ook heel goed dat we binnen de NBA bezig zijn met quota. We beseffen ons dat we onbewuste vooroordelen hebben, stereotypen. Met een quota forceren we dat we daar overheen stappen. Het is een paardenmiddel, maar ik denk dat dit ons kan helpen onze onbewuste vooroordelen te corrigeren."

Waar heb jij binnen de community Inclusie en Diversiteit behoefte aan?

"Saamhorigheid. Elkaar kunnen vinden en een netwerk opbouwen."

Wat is jouw boodschap of oproep aan de leden van deze community?

"Focus op wat je als individu kunt doen. Wat kun jij doen om een rolmodel te worden voor de volgende generatie? Dit klinkt als een cliché maar daar geloof ik in."

Abdelmounaim El-Hachemy vroeg jou 'Wendy, heb je het gevoel dat menselijke verschillen in onze sector voldoende onderkend worden? Kan jij daar vanuit jouw ervaringen een voorbeeld van geven?'

"Wat ik zie in mijn eigen omgeving is dat we heel bewust bezig zijn met het creëren van diversiteit. Met die verschillende achtergronden en andere perspectieven merk ik dat het gesprek soms schuurt. Het eindresultaat wordt er wel echt beter van, omdat je elkaar versterkt. Maar, het vraagt wel dat je werkt aan de relatie. Je moet elkaar willen horen. Dat gaat veel beter op het moment dat je iemand kent en in elkaar geïnvesteerd hebt."

Wie nodig jij uit voor de volgende editie van het kettinggesprek in de community Inclusie en Diversiteit? Welke vraag zou jij aan deze persoon willen voorleggen?

"Ik wil graag Amanda van der Linden vragen om de volgende brief op zich te nemen. Amanda, je houdt je in jouw werk ook bezig met diversiteit - wat betekenen diversiteit en inclusie voor jou?"

Word lid van de community Inclusie en Diversiteit op het NBA Community Platform en lees het volgende kettinggesprek met Amanda van der Linden.