Waar komt jouw bevlogenheid om meer diversiteit + inclusie binnen de beroepsgroep te realiseren vandaan?

"Ik geloof in de kracht van zichtbaarheid van rolmodellen en de impact die het heeft op mensen, vooral op jongeren. Binnen de beroepsgroep zou meer aandacht besteed kunnen worden aan een afspiegeling van de multiculturele achterban in zichtbare uitingen. Mijn zoon van vijftien jaar heeft vorige week een presentatie gehouden over 'een dag van een accountant'. Hij heeft gegoogeld naar informatie en kwam een filmpje tegen van de NBA van vier jaar geleden '5 redenen waarom je accountant moet worden'. Ik kon mezelf niet terugzien in de sprekers en ik kan mij voorstellen dat jongeren met eenzelfde achtergrond dat ook niet kunnen. Voor het zelfvertrouwen en jezelf kunnen identificeren is het belangrijk dat er een diversiteit aan rolmodellen zichtbaar zijn. Wat mij betreft is dat niet alleen op de werkvloer, maar juist in leidinggevende posities. Ook hier geldt dat een diverse leiding de kwaliteit van de besluitvorming alleen maar ten goede kan komen."

Welke hobbels moeten er volgens jou genomen worden? Of: wat moet er precies beter?

"Bewustwording lijkt mij de eerste stap om tot verandering of verbetering te komen. Dat moet op de plekken plaatsvinden waar de beslissingen worden genomen om mensen te werven of door te laten groeien. Het gevaar is altijd dat het mechanisme 'soort zoekt soort' de kop opsteekt als er een groep moet worden gevormd. Dit mechanisme kennen we allemaal, maar des te meer is het goed om bewust te zijn. Wat er dus beter kan is de bewustwording dat er actief gewerkt moet worden aan het toelaten van 'anders denkenden' en/of 'anders uitzienden' tot bestaande groepen. Dat begint bij het rondkijken in de eigen organisatie om de samenstelling van de leiding c.q. het management en de werkvloer onder de loep te nemen en dan de volgende vraag te stellen: Is de samenstelling van de leiding een afspiegeling van de werkvloer? Als dat niet het geval is zou de volgende vraag kunnen zijn: Wat gaan we eraan doen? Dat is bewustwording en verandering volgt, nadat actie is ondernomen en dat heeft tijd nodig."

Hoe denk je dat we concreet stappen kunnen gaan maken om meer diversiteit + inclusie binnen de beroepsgroep te gaan bereiken?

"Ik denk dat we dat kunnen bereiken door te starten met het gesprek te voeren hierover en dan de eigen organisatie onder de loep te nemen. Hoe divers is het bestuur en Raad van Toezicht van de de NBA? Hoe komt het dat er geen mensen met een multiculturele achtergrond erbij zitten? Ligt dat aan de mensen zelf dat zij niet zichtbaar zijn of heeft het met het mechanisme 'soort zoekt soort' te maken? Het zou ook kunnen dat mensen met een multiculturele achtergrond zich niet aanmelden voor zulke functies en dan lijkt het mij interessant wat de reden is. Is het omdat zij al bij voorbaat denken dat zij het toch niet worden of zijn ze niet ambitieus genoeg? Deze vragen lijken mij een goede start voor een enquête onder de leden."

Waar heb jij binnen deze community behoefte aan?

"Een divers netwerk, klankbord, het delen van ervaringen, serieuze gesprekken met leiders over dit onderwerp."

Wat is jouw boodschap of oproep aan de leden van deze community?

"Mijn oproep aan iedereen is om in actie te komen en zichtbaar te zijn. Wij kunnen elkaar versterken, ondanks de verschillen. Openstaan voor andere invloeden kan een verrijking zijn, dus laten we deze community toegankelijk maken voor iedereen. Wat mij betreft is diversiteit + inclusiviteit heel breed, niet alleen gender en cultureel, maar ook mensen met een beperking vallen hieronder."

Wie vraag jij binnen deze groep om aan te haken bij dit kettinggesprek?

"Ik wil Usha Ganga vragen aan te haken. Zij is vorig jaar gestart bij de NBA en recent lid geworden van de community. Ik ben in dat kader benieuwd wat zij vindt van de mate van diversiteit en inclusitiveit binnen de organisatie? Kun je daar iets over vertellen? Deze vraag zou ik graag ook voorleggen aan andere medewerkers van de NBA. Want als er in de interne organisatie voldoende diversiteit en inclusiviteit aanwezig is, dan kan dat op verschillende vlakken een positief effect geven. Bijvoorbeeld ten aanzien van het op de kaart krijgen van bepaalde onderwerpen of op de manier van communiceren. Ik denk hierbij aan het commentaar wat sommige redacties van televisieprogramma's of kranten ontvangen ('is er nou niemand met een Surinaamse achtergrond die werkt op die redactie die een bepaald taalgebruik kan corrigeren?'). Dit is een goed voorbeeld van de kwaliteit van een dienst of product verhogen door de juiste en gevarieerde ingrediënten toe te voegen."