Hoewel de app geen data over gebruikers bijhoudt, geeft een door de NBA uitgevoerde recente enquête een indruk van het profiel van de gebruiker. De respondenten zijn overwegend accountants bij grote kantoren. De man-vrouw verhouding komt overeen met de man-vrouw verhouding binnen de NBA. Een grote meerderheid (90 procent) worstelt regelmatig met een dilemma. Hulp wordt vooral gezocht en gevonden bij collega’s, de afdeling vaktechniek en de compliance officer. Ruim 40 procent gebruikt de app wekelijks tot een keer per maand. 

Waaraan dankt de app zijn populariteit? Het aanscherpen van de integriteit wordt genoemd. Anderen zijn vooral nieuwsgierig naar de reacties van collega’s op een dilemma. De meest genoemde reden om de app te gebruiken is opvallend: het is gewoon leuk. En dat is - zeker gezien de zware thema’s die in de DilemmApp worden aangesneden - een mooi compliment voor de jarige!