Binnen het accountantskantoor waar ik werk hebben we een klant die actief is in de staalindustrie. Het bedrijf is gespecialiseerd in frees en draaiwerk van hoogwaardige legeringen. De ceo is een kleurrijke figuur die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Tijdens een overleg met hem geeft hij aan dat hij geen zin heeft om ook maar iets aan CO2-reductie te doen. Nederland is een klein land dus hebben zulke maatregelen geen zin, vindt hij. Binnen ons kantoor besteden we veel aandacht aan key audit matters die betrekking hebben op klimaatrisico's. Het is bij deze klant een kernpunt van de controle in de accountantsverklaring. Door de onverschillige kijk van de ceo als het gaat om de eigen bijdrage aan de CO2-reductie twijfel ik aan de integriteit van het management.

Wat doe ik?

  1. Ik besluit om niet meer voor deze klant te werken.
  2. Ik besluit om een passage op te nemen in mijn controleverklaring hieromtrent.
  3. Ik vertel de ceo dat hij zelf het grootste klimaatrisico is binnen deze organisatie.
  4. Ik doe iets anders…

Heb je zelf ook een werkgerelateerd dilemma dat je graag (anoniem) zou willen voorleggen aan anderen? Voeg het dilemma toe aan onze DilemmApp, en zie hoe beroepsgenoten zouden handelen.