Onlangs kwam tijdens een overleg over een heel ander onderwerp een vergelijkbare situatie ter sprake. Ik vond het mooi te zien dat dergelijke ethische dilemma's bij accountants leven en dat er ook aandacht voor is als we het over heel andere (vaktechnische) zaken hebben. Er werd kort over gediscussieerd, maar er kwam niet een eenduidige mening naar voren. Maar het had volop de belangstelling van de aanwezige accountants. Ik vond het een interessante casus voor de app. Het is een laagdrempelig dilemma en daardoor heel herkenbaar: iedere accountant kan zich in dit soort situaties bevinden. En wat doe je dan?

Beknopt de inhoud van het dilemma en een weergave van de gemaakte keuzes:

Kantinehulp

Ik ben accountant en in mijn vrije tijd speel ik graag een potje voetbal. In de derde helft zie ik in de clubkantine dat de barvrouw de opbrengst van een rondje in haar broekzak stopt en niet in de kassa-la. Wat doe ik?

  1. Ik spreek de barvrouw daarop aan, ik ben immers altijd accountant en heb de eed afgelegd. 30%
  2. Ik meldt het voorval aan de kantinebeheerder. 52%
  3. Ik doe of mijn neus bloedt en laat het er verder bij. 11%
  4. Anders, nl ….7%

Het feit dat 30% aangeeft de barvrouw aan te spreken, want 'ik ben immers altijd accountant en heb de eed afgelegd', sluit aan bij mijn hoop en verwachting.

De helft van de deelnemers geeft aan het voorval te melden aan de kantinebeheerder. Dat zou ook mijn keuze zijn geweest. Al met al betekent dit dat 8 van de 10 accountants hier iets mee doet. En zelfs hoger, want bij de mogelijkheid 'anders' wordt vaak ook gemeld. Bijvoorbeeld de reactie dat de titel accountant in deze setting geen rol speelt. Je bent lid van de voetbalclub en aanspreken hoort bij een goed lidmaatschap.
Slechts een kleine groep laat het erbij (en bestelt nog een biertje).

Ook een dilemma delen?

Je kunt zelf ook dilemma's aandragen. Dit kan via de app of via e-mail. Kies in het menu van de DilemmApp voor 'Stuur uw eigen dilemma in' of mail je dilemma onder vermelding van DilemmApp naar Danie Duzant via: d.duzant@nba.nl.