Stel je bent als businesscontroller (AIB) werkzaam bij een grote internationale onderneming, waarbij de hoogte van de jaarlijks uit te keren bonus afhankelijk is van de behaalde targets. In de jaarafsluiting wordt ten aanzien van de bonussen ook de balans opgemaakt en dient de businesscontroller de evidence te verzamelen en beoordelen over het wel of niet halen van de gestelde targets. De commercieel directeur levert naar jouw idee onvoldoende onderbouwing van de behaalde targets, maar vraagt jou om deze toch goed te keuren. De extra omzet gaat 'echt wel binnen komen'. Daarnaast was het afgelopen jaar op persoonlijk gebied financieel gezien erg lastig.

Wat doe je?

  1. Ik help de commercieel directeur voor deze keer, want er komt een moment dat diegene jou kan helpen;
  2. Ik ga direct naar de algemeen directeur en meldt deze grove schending van de integriteit;
  3. Ik geef beargumenteerd aan om hier echt niet aan te kunnen meewerken en geef mijn bevindingen van je beoordeling netjes weer;
  4. Ik doe iets anders, namelijk…

Dit dilemma is aangedragen door een lid. De indiener van deze casus hoopt hiermee andere accountants in business (AIB) te inspireren. Zelf ook een dilemma voorleggen in de app? Dat kan heel eenvoudig via de optie 'Deel uw dilemma'.

Heb je zelf ook een werkgerelateerd dilemma dat je graag (anoniem) zou willen voorleggen aan anderen? Voeg het dilemma toe aan onze DilemmApp, en zie hoe beroepsgenoten zouden handelen.