Wat doe je?

  1. Ik stel een aanpassing voor, waardoor de verschillen minder groot en drastisch zullen zijn.
  2. Ik verzoek hem om met een aanpassingsvoorstel te komen.
  3. Ik escaleer dit naar de CFO.
  4. Ik doe iets anders, namelijk…

Heb je zelf ook een werkgerelateerd dilemma dat je graag (anoniem) zou willen voorleggen aan anderen? Voeg het dilemma toe aan onze DilemmApp, en zie hoe beroepsgenoten zouden handelen.