Als de maximale grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole niet zouden meegroeien met de hoge inflatie worden te veel mkb-bedrijven controleplichtig, wat leidt tot lastenverzwaring. De Europese Commissie heeft hierover op 17 oktober een aanpassing gepubliceerd van de oorspronkelijke Richtlijn 2013/34/EU, die uit 2013 dateert.

Sinds dat jaar zijn de grensbedragen voor wettelijke controles niet meer aangepast, hoewel de EC de ruimte heeft om dat elke vijf jaar te doen. Na een consultatie heeft de EC besloten de grensbedragen nu wel aan te passen. De groottecriteria worden met 25 procent verhoogd voor inflatie.

De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan de nieuwe richtlijn te voldoen, moeten uiterlijk van toepassing zijn voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024. Maar om ondernemingen zo snel mogelijk gebruik te laten maken van de bijgestelde drempelwaarden, mogen individuele lidstaten er ook voor kiezen ondernemingen toe te staan die bepalingen toe te passen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2023.

Consultatie

De NBA heeft zich de afgelopen periode ingezet om de verhoging van de controlegrenzen bij de Nederlandse en Europese politiek onder de aandacht te brengen. De beroepsorganisatie kreeg eerder via de helpdesk hierover de nodige vragen binnen.

Daarop nam de NBA een formeel standpunt over het onderwerp in en vroeg bij de Tweede Kamer en in Europees verband aandacht voor de kwestie, waarna minister Kaag van Financiën een en ander in Brussel heeft besproken.

De Europese Commissie besloot tot een snelle consultatie en kreeg daarop in korte tijd 64 schriftelijke reacties binnen. Daaronder waren reacties van de NBA en de SRA, ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakbond FNV. Ook verschillende Nederlandse accountantskantoren reageerden zelf op de consultatie.

Nederlandse implementatie

De Nederlandse wetgever is nu aan zet om de aangepaste EC-richtlijn te implementeren. Omdat de minister van Financiën een en ander heeft aangekaart in Europa, verwacht de NBA dat Nederland dit spoedig zal implementeren.

De beroepsorganisatie hoopt dat Nederland daarbij gebruik maakt van de lidstaatoptie om de hogere drempelwaarden al vanaf boekjaar 2023 toe te passen. De NBA zal dit bij het ministerie van Financiën onder de aandacht brengen. 

EU richtlijn controlegrenzen