Het doel van de werkconferentie is om gezamenlijk kennis, ervaring en inzichten van CSRD en ESRS te delen en vergroten. Op twee manieren kunnen accountants te maken krijgen met CSRD: accountants die (mede)verantwoordelijk zijn voor verslaggeving en accountants die assurance met beperkte mate van zekerheid bij de verslaggeving gaan verstrekken. Daarom bestaat het programma uit twee onderdelen: een Reporting-ochtend en Assurance-middag.

De ochtend, in samenwerking met de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), zal zich toespitsen op verslaggevingsvraagstukken ten aanzien van ESRS. De ochtend is dus gericht op accountants in business en andere professionals die zich bezighouden met het inrichten van de interne bedrijfsprocessen om CSRD rapportage mogelijk te maken, of verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het CSRD jaarverslag.

Het middagprogramma focust op assurance, oftewel de controlerend accountants. In de middag zoomen we in op typische assurance vraagstukken zoals het bepalen van de assurance materialiteit, de diepgang van de werkzaamheden bij beperkte mate van zekerheid, en het bepalen van de juiste assurance werkzaamheden bij keteninformatie en tekstuele toelichtingen zoals over strategie, beleid en acties.

De doelgroepen en vaktechnische onderwerpen van ochtend en middag zijn verschillend. Het is eventueel ook mogelijk om aan beide onderdelen deel te nemen. Naast het plenaire programma zullen er diverse deelsessies plaatsvinden: meer informatie over sprekers en het inschrijven voor de verschillende deelsessies volgt (uiterlijk 18 juli aanstaande).

Sprekers 

  • Gerard van Santen, partner EY en voorzitter Raad voor de Jaarverslaggeving
  • Nicolette Loonen, partner TOSCA – Tribe of Sustainability Change Agents
  • Usha Ganga, themaregisseur Duurzaamheid NBA
  • Mark Vaessen, senior partner KPMG en voorzitter Accountancy Europe
  • Kris Douma, voorzitter NBA
  • Wim Bartels, Senior Sustainability partner, Deloitte
  • Marcus Looijenga, partner ESG, PwC
  • Roy Linthorst, partner Sustainability Assurance, EY
  • Albert-Jan Knol, partner ESG Audit & Assurance, BDO

Programma

09.30   Ontvangst
10.00    Start ochtendprogramma Reporting
10.20    Deelsessies ronde 1
11.10     Deelsessies ronde 2
12.00    Plenaire afsluiting, met o.a. NBA-voorzitter Kris Douma
12.30    Lunch en ontvangst middagdeelnemers

13.30    Start middagprogramma Assurance met welkom door Kris Douma
13.40    Plenair gedeelte en debat
14.30    Deelsessies ronde 1
15.20    Pauze
15.50    Deelsessies ronde 2
16.40    Afsluiting plenair
17.00    Borrel
18.00    Einde bijeenkomst