De conclusie van de Werkgroep WNT op basis van deze notitie is, dat de onuitvoerbaarheid van het controleprotocol m.b.t. groepsverantwoordingen niet is opgelost en daarmee ook over 2023 geen accountantscontrole kan worden uitgevoerd over WNT-groepsverantwoordingen.

Uit de notitie blijkt ook dat voor instellingen nog altijd onduidelijkheden bestaan voor de groepsverantwoording onder de verduidelijkte regels, waarbij ook de administratieve lasten onnodig zullen toenemen. Dit tezamen maakt dat de Werkgroep WNT dringend adviseert de oplossing voor deze problematiek niet te laten wachten tot 2025.

Download