NBA Alert 47 behandelt de invloed van intra-groep detachering op de controle van de WNT-verantwoording en in het bijzonder de controle van omvang dienstverband en bezoldiging. Aan de hand van gemeenschappelijke kenmerken en omstandigheden zijn in de NBA Alert aanwijzingen (voorbeelden) opgenomen voor de uitvoering van de opdracht en de oordeelsvorming.

De voorbeeldteksten voor de controleverklaring zijn opgesteld hebben betrekking op de controle van een zelfstandige WNT-verantwoording, waarbij sprake is van intra-groep-detachering zoals bedoeld in NBA Alert 47. In hoofdstuk 7 van de NBA Alert is de controle van de zelfstandige WNT-verantwoording behandeld.