Controleverklaring bij een jaarrekening op basis van zelf gekozen en toegelichte grondslagen

De continuïteitsveronderstelling speelt vanaf nu ook een rol bij zelf gekozen grondslagen. Dit, omdat 'eigen' grondslagen in de praktijk veelal bestaan uit een mix van diverse getrouw-beeld-stelsels waarvan de continuïteitsveronderstelling onderdeel uitmaakt.

Dit leidt er automatisch toe dat in de paragrafen over de verantwoordelijkheden van het bestuur en die van de accountant iets over continuïteit moet worden opgenomen en dit is nu aangevuld.

Tegelijkertijd is de paragraaf over de verantwoordelijkheid van het bestuur uitgebreid met het bepalen van de geschiktheid van de gekozen grondslagen in de gegeven omstandigheden.

Let op

In de rapportages op basis van NBA Taxonomie 2.0 is enkel de verantwoordelijkheid van het bestuur uitgebreid met het bepalen van de geschikheid van de gekozen grondslagen in de gegeven omstandigheden.

Controleverklaringen met een paragraaf over materiële onzekerheid over de continuïteit

Het is nu ook mogelijk om een paragraaf controleaanpak continuïteit op te nemen separaat van de paragraaf over materiële onzekerheid over de continuïteit.

Tot nu toe kwam alleen een geïntegreerde paragraaf over materiële onzekerheid over de continuïteit én controleaanpak continuïteit voor. De geïntegreerde variant heeft wel onze voorkeur.

Toekomstige aanpassingen

De NBA werkt aan een update van het Word-document met de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Downloads