Doelstelling van dit verplichte onderwerp

Vanaf boekjaar 2024 moeten grote ondernemingen rapporteren over duurzaamheid. Daarnaast krijgen ook accountants in andere rollen dan de controlerend accountant steeds vaker te maken met duurzaamheid in hun beroepspraktijk, bijvoorbeeld als opsteller van duurzaamheidsverslaggeving of als adviseur van mkb-bedrijven. Ook deze accountants hebben meer kennis nodig om deze rol goed te kunnen vervullen in de praktijk.

Voor wie?

Vanwege dit grote belang geldt dit verplichte onderwerp in 2023 voor alle NBA-leden met een PE-verplichting. De invulling van deze verplichting bepaalt u zelf. NBA-leden hebben verschillende werkomgevingen en krijgen daarom op verschillende manieren met duurzaamheid te maken. Naast diversiteit in werkomgevingen is er ook sprake van een niveauverschil. Niet alle accountants zijn al bezig met dit onderwerp, terwijl sommige accountants bijvoorbeeld al in een expertrol adviesdiensten aanbieden op het gebied van duurzaamheid.

Het formuleren van leerdoelen en leerinterventies

Net als bij de andere leerdoelen in het PE-portfolio, formuleert u ook voor het verplichte thema een leerdoel SMART en selecteert u vervolgens een leerinterventie binnen de kaders van uw werkzaamheden en uw niveau over dit onderwerp. Naast een cursus kan dit bijvoorbeeld ook een e-learning, intervisie of literatuurstudie zijn. Na het afronden van de leerinterventie reflecteert u in uw PE-portfolio volgens een beproefde methode zoals die van STARR of Korthagen hoe het geleerde is toegepast (of toegepast gaat worden) in de beroepspraktijk.

Hulpmiddelen

Om u meer richting te geven aan het formuleren van leerdoelen en leerinterventies wordt een ontwikkelmatrix gemaakt. Per werkgebied en niveau is een ontwikkelportfolio samengesteld. De volgende leerdoelen zijn geformuleerd:

  • onthouden & begrijpen;
  • toepassen & analyseren;
  • evalueren & creëren.

Met behulp van een zelf-assessment kunt u, als u wilt, bepalen waar u staat in uw professionele ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie over de matrix met daarin de diverse werkgebieden, niveaus en ontwikkelportfolio's volgt de komende maand in berichten in NBA Nieuws en op de PE-pagina over het verplichte onderwerp. De zelf-assessments komen beschikbaar in januari 2023.