De NBA kan tuchtklachten indienen tegen leden die verzuimen de PE-compliance-verklaring af te geven en ook niet aan kunnen tonen over een PE-portfolio te beschikken.

Resultaten PE-enquête

Over het nieuwe PE-systeem is de afgelopen jaren veel discussie geweest en onlangs is er een enquête verstuurd. De eerste resultaten zijn binnen en tonen aan dat de meningen over de PE-systematiek sterk uiteenlopen. Met name respondenten uit de werkvelden Audit en Samenstel/Advies zijn gemiddeld genomen negatiever over de systematiek. In de werkvelden Directie en Finance & Control zijn de meningen meer gebalanceerd. Lees meer over de resultaten enquête PE

Workshops

De NBA ontwikkelt momenteel een workshop voor het samenstellen van het PE-portfolio. Tijdens deze interactieve sessie leer je hoe je invulling kunt geven aan je PE-verplichting. Daarnaast zal een ervaren portfolio-assessor de beoordelingssystematiek verduidelijken aan de hand van onderdelen van jouw portfolio. In het najaar kun je je hiervoor aanmelden.

Praat mee over PE

Tijdens de NBA-verenigingsconferentie op 10 juni is een van de deelsessies gewijd aan de evaluatie van PE. Leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. De input van de leden tijdens de conferentie wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de PE-evaluatie. Wil je meepraten tijdens de deelsessie, meld je dan snel aan.