Thema's benoemd

Zij bespraken vanuit hun expertise de mogelijkheden om regels te schrappen, versimpelen en verduidelijken. Deze bijeenkomst vond plaats in het kader van het VWS-programma (ont)regel de zorg. Gezamenlijk is een aantal thema's benoemd, waaronder integrale eenmalige verantwoording en controle, het hanteren van principes in plaats van regels, het benutten van modelprotocollen, vermindering van controles in de keten en de WNT. Deze thema's worden de komende weken nader uitgewerkt, waarna concrete maatregelen volgen die tot doel hebben de regeldruk verder terug te dringen.

Sikko Bruinsma, partner bij KPMG:
"Laten we eerst eens bedenken wat we nu 'echt' van elkaar willen weten in de keten, en vraag dan pas de accountant. Er zal dan veel geschrapt gaan worden."

Deze bijeenkomst en de resultaten zijn ook een activiteit van de NBA-Vernieuwingsagenda, in het kader van het project Ketenkracht en de Blauwe Brigade. Deze activiteit is ook opgenomen in het Jaarplan 2019/2020 van de Ledengroep accountants in business. Met recht een Ketenproject.

Impressie