Dat blijkt uit een nieuwe analyse naar de dieperliggende oorzaken van controlekwaliteit, uitgebracht door de Stuurgroep Publiek Belang (SGPB). In 2017 publiceerde de stuurgroep een eerste sectoranalyse van drivers van controlekwaliteit. De tien drivers die daarin werden benoemd kwamen voort uit oorzakenanalyses van de big four. Sindsdien hebben ook de ‘next five’-kantoren gewerkt aan eigen oorzakenanalyses.

De nieuwe oorzakenanalyse is dus gebaseerd op input van de negen accountantsorganisaties en breder van opzet. Er is ook gekeken naar verschillende methoden die kantoren gebruiken om hun analyses uit te voeren. Vervolgens is in een aantal sessies met vertegenwoordigers van de kantoren gewerkt aan verdere verdieping, met ondersteuning vanuit de Foundation for Auditing Research (FAR).

Thema's

De oorzakenanalyse benoemt zeven thema's die een rol spelen bij controlekwaliteit:

  1. Voldoende tijd voor planning, uitvoering, review, coaching en reflectie door het controleteam en voor onvoorziene omstandigheden.
  2. Een evenwichtig en divers samengesteld controleteam (inclusief deskundigen), met aandacht voor coaching en review.
  3. Adequaat procesmanagement.
  4. Kwaliteit van de gecontroleerde organisatie, in combinatie met het risico van een servicegerichte instelling van de accountant.
  5. Het zijn van een lerende organisatie met een 'open' cultuur, waarin fouten maken bespreekbaar is.
  6. Duidelijkheid over vaktechnische eisen en de praktische toepassing daarvan.
  7. Een professionele identiteit en een professioneel-kritische instelling.

Deze zeven thema's sluiten grotendeels aan bij de eerder gepresenteerde tien drivers van controlekwaliteit.

Met het rapport willen de oob-accountantsorganisaties hun kennis over het uitvoeren van oorzakenanalyses delen met de sector. Het document biedt ook niet-oob-accountantskantoren handvatten om het proces van oorzakenanalyse te implementeren of verbeteren, aldus de stuurgroep.

Download