In dit actieplan worden op de vijf kernthema's van de NBA-Vernieuwingsagenda concrete aanbevelingen gedaan en activiteiten voorgesteld. De voorstellen variëren van het opnieuw invoeren van de verplichting tot collegiaal overleg tot het uitvoeren van een campagne gericht op mkb-ondernemers over de toegevoegde waarde van de mkb-accountant.

De werkgroep die de aanbevelingen heeft geformuleerd, vraagt de Commissie MKB om de concrete projecten van dit actieplan op te pakken en in de komende twee jaar uit te voeren. Daarnaast vraagt de werkgroep aan de Commissie MKB dit actieplan voortdurend te actualiseren en uit te breiden. Waarbij geadviseerd wordt daarbij ook vooral gebruik te maken van de kennis en ervaring van mkb-accountants.

Download