Raad voor de Praktijkopleidingen: 'Minder voorschrijven, meer richting geven'

In navolging van het project 'Stip aan de Horizon' van de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) is de werkgroep:  'Kijken Wat Anders Kan' (werkgroep KWAK) opgericht.

stip-aan-horizon.JPGDeze werkgroep heeft twee opdrachten gekregen. De eerste betreft een onderzoek naar verbeteringen van de praktijkopleiding, die op korte termijn en binnen de huidige omstandigheden kunnen worden doorgevoerd. Denk aan: het verlichten van de rapportageverplichting, meer tijd voor de oriëntatiefase waarin het praktijkopleidingsplan (POP) moet worden opgesteld en het zorgen voor een betere aansluiting bij de HR-cycli van werkgevers. Uitgangspunten hierbij zijn: minder voorschrijven en meer richting geven.

De voorstellen zijn gedeeld in een klankbordgroep en gepresenteerd aan stagebureaus en onderwijsinstellingen. De RPO heeft de doelstellingen en uitgangspunten omarmd en de werkgroep gevraagd om deze in overleg met de stagebureaus en instellingen verder uit te werken.

De tweede opdracht betreft het stimuleren van onderwijsvernieuwing en het opzetten van pilots naar aanleiding van de adviezen uit het rapport ‘Stip aan de Horizon’ en hiervoor met het oog op co-creatie en integratie de stagebureaus en onderwijsinstellingen bij elkaar te brengen.

Stagebureaus en onderwijsinstellingen kunnen bij de RPO en/of CEA ook zelf voorstellen indienen voor vernieuwingen voor de accountantsopleiding (theorie en praktijk). Informeer hierover bij de RPO (praktijkopleiding@nba.nl) en/of CEA (info@cea.nl).