Taken


Toezicht houden op de stagebureaus voor de uitvoering van de praktijkopleidingen
Organisatie van de examens en het houden van toezicht op de examens
Het opstellen van verordeningen, nadere voorschriften en beleidsregels
Opstellen van de opleidingsprogramma's voor de praktijkopleiding AA en RA
Beoordelen van vrijstellingsverzoeken

Samenstelling

De Raad voor de Praktijkopleidingen is benoemd door het bestuur van de NBA en bestaat uit zeven leden en twee assessoren:   

  • drs. R.M. (Remko) Renes RA (voorzitter)
  • P.A.A.M. (Patrick) van Belkom AA
  • drs. C.J.H.M. (Chantal) van Bussel RA
  • W.A. (Wim) de Leeuw RA MGA
  • drs. J.J. (Jurgen) Makelaar RA
  • mr. drs. S. (Susanne) Overes RA MRE
  • drs. J. (Jenneke) Spijkerboer RA
  • W.M.H. (Willem) van der Heijden (assessor AA Accountancy-MKB)
  • D. (Daniëlle) de Jongh (assessor RA Assurance)

Nieuwsbrief

De Raad voor de Praktijkopleidingen houdt de trainees en functionarissen, die betrokken zijn bij de praktijkopleiding, via een nieuwsbrief op de hoogte over actualiteiten. Alle betrokkenen ontvangen deze nieuwsbrief automatisch. Bent u niet direct betrokken bij de praktijkopleiding, maar mocht u ook de nieuwsbrief van de praktijkopleidingen willen ontvangen dan kunt u een mail sturen naar praktijkopleiding@nba.nl.