Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel, ze raken de kern van het werk van de accountant en vragen dus ook steeds meer van de accountantsopleiding. Kan de huidige opleiding wel aan de verwachtingen blijven voldoen?

Dit was aanleiding voor de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA (RPO) om samen het project 'Stip aan de Horizon' te starten, om antwoorden te vinden op onder andere die vraag. In het gelijknamige rapport publiceert de projectgroep nu de verantwoording, uitkomsten en adviezen.

Contouren toekomstige opleiding

Meer dan 70 mensen uit het onderwijs- en werkveld, waaronder ook young professionals en studenten/trainees, bogen zich in verschillende sessies over de inhoud, vormgeving, effectiviteit en efficiency van de opleiding.

Het rapport presenteert niet alleen de contouren van een toekomstbestendige en studeerbare accountantsopleiding maar ook adviezen en voorstellen om hiertoe te komen. Deze zien zowel op de korte als op de lange(re) termijn en zowel op de inhoud van de opleiding als op regie en samenwerking.

In hun begeleidende brief erkennen de voorzitters van CEA en RPO dat het realiseren van een toekomstbestendige en studeerbare accountantsopleiding een zaak van veel partijen is. CEA en RPO gaan graag de dialoog aan met de betrokken partijen over het rapport en hun visie op de aangedragen contouren en adviezen.

Begeleidende brief