MKB-bundel 2023 nu beschikbaar voor accountants in de samenstellingspraktijk

Vanaf vandaag is de digitale versie van de MKB-bundel 2023 beschikbaar, met essentiële regelgeving voor de samenstellingspraktijk.

Wat is de belangrijkste wijziging?

Een van de belangrijkste wijzigingen in deze editie is de verduidelijking en aanvulling van de Toelichting bij de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen op basis van input van de leden en vragen vanuit de NBA-helpdesk. Hierdoor is de toelichting duidelijker geworden in zowel inhoud als taalgebruik.

Daarnaast zijn er enkele definities en verwijzingen aangepast in de Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (NV NOCLAR). Dit geldt ook voor de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) in verband met de publicatie van de Veeg-nadere voorschriften 2022.

Accountants die alléén werkzaam zijn in de samenstelpraktijk, vinden in de MKB-bundel 2023 alle regelgeving die voor hen van toepassing zijn.

De MKB-bundel is alleen digitaal beschikbaar.