Update NBA-voorbeeldteksten

De NBA publiceert een update van de voorbeeldteksten. Het gaat om de volgende wijzigingen.

Sectie I Voorbeeldbrieven

De brieven bevestiging bij de jaarrekening in hoofdstuk 2 zijn redactioneel aangepast (Nederlandse en Engelse versie).

Verder is de brief aan de OR in verband met een controleverklaring met een paragraaf over materiële onzekerheid over de continuïteit opgenomen in een nieuw hoofdstuk 9 (Nederlands en Engels).

Sectie II Voorbeeldrapportages

In de NBA-verklaringengenerator zijn de volgende  aanpassingen doorgevoerd.

Van controleverklaringen bij de jaarrekening van een onderwijsinstelling (voorbeeldrapportage 1.10.5.1, alleen Nederlands) zijn op basis van NBA Taxonomie 2.1 ook XRL-instances te genereren. De NB-tekst voorafgaand aan deze rapportage is daarvoor aangepast.

De controleverklaring bij staten van kredietinstellingen (voorbeeldrapportage 1.12.1, Nederlands en Engels) is aangepast aan het gewijzigde kanaal om die aan te bieden bij De Nederlandsche Bank.

Beide aanpassingen gelden alleen voor rapportages op basis van NBA Taxonomie 2.1.

NBA-voorbeeldteksten buiten NBA-verklaringengenerator

In  de voorbeeldrapportages 3.5.1 en 3.5.2 (Engels) en 12.3 (Nederlands en Engels) zijn redactionele verbeteringen aangebracht.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA start met de voorbereiding voor voorbeeldteksten voor de nieuwe Standaard 4400 en de nog te implementeren herziene Standaard 600;
  • de NBA werkt verder aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

 

Meer informatie