Update NBA-verklaringengenerator: aanvulling bij EU-IFRS-jaarrekening

De NBA heeft vandaag de NBA-verklaringengenerator geactualiseerd (Nederlands en Engels) in verband met een aanvulling bij een EU-IFRS-jaarrekening. Ook is nu de ESEF-tekst bij een enkelvoudige jaarrekening zonder tagging geïntegreerd in de NBA-verklaringengenerator. Beide aanpassingen gelden alleen voor rapportages op basis van NBA Taxonomie 2.1. Tot slot is de voorbeeldbrief 1.4.1 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410 gewijzigd.

Aanvulling controleverklaring bij een EU-IFRS-jaarrekening

In de controleverklaring bij een jaarrekening op basis van EU-IFRS (International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie) heeft de NBA eerder voor het onderdeel toelichting bij de jaarrekening de beschrijving van de jaarrekening aangepast. Lees: in lijn gebracht met IAS 1 (Internationaal Accounting Standard 1). Gebruik van deze andere beschrijving is verplicht voor verslagperioden per 1 januari 2023, eerdere toepassing is mogelijk.

In aanvulling hierop is de beschrijving van de toelichting nu ook aangevuld met ‘overige toelichtingen’.

Dit omdat aanvullende toelichtingen nodig kunnen zijn op grond van nationale wet- en regelgeving.

Fiscale dienstverlening bij samenstellingsopdracht

In de praktijk komt het voor dat bij een samenstellingsopdracht sprake is van overige dienstverlening, bijvoorbeeld fiscale dienstverlening. Sommige accountants benoemen die fiscale dienstverlening in de opdrachtbevestiging (brief 1.4.1). Wanneer sprake is van fiscale dienstverlening kan het zijn dat er een meldplicht geldt volgens ‘Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’.

Via een NB-tekst voorafgaand aan brief 1.4.1 wordt de samenstellende accountant er nu op gewezen deze meldplicht op te nemen in de brief en onder de aandacht van de cliënt te brengen.

 

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA start met de voorbereiding voor voorbeeldteksten voor de nieuwe Standaard 4400 en de nog te implementeren herziene Standaard 600;
  • De NBA werkt verder aan een update van de rapportages voor zorgaanbieders (Nederlands, 10.6) en voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Meer informatie