Dilemma: Latertje

Het dilemma van deze keer gaat over cultuur op de werkvloer. Stel, je bent werkzaam als accountant en het is al 17:00 uur. Het is duidelijk dat de vergadering waaraan je deelneemt langer gaat duren dan verwacht. Een uiterst belangrijk agendapunt, dat jou aangaat, is nog niet aan de orde geweest.

Het is echter jouw beurt om je dochter van de crèche op te halen. Je partner is al vaak genoeg voor jou in de plaats gegaan. En is zelfs op het werk in de problemen gekomen door te vaak vroeg en onverwacht van het werk te moeten vertrekken voor zorgtaken.

Wat doe je?

  1. Ondanks alle problemen op het werk, stuur ik mijn partner een berichtje met het verzoek om onze dochter voor mij op te halen.
  2. Ik vraag de voorzitter om mijn punt naar voren te schuiven op de agenda. Toch zal ik nog steeds een beetje te laat bij het kinderdagverblijf zijn wat nadrukkelijk ingaat tegen hun regels.
  3. Ik verontschuldig me en verlaat de vergadering vroegtijdig. 
  4. Ik doe iets anders, namelijk…

Heb je zelf ook een werkgerelateerd dilemma dat je graag (anoniem) zou willen voorleggen aan anderen? Voeg het dilemma toe aan onze DilemmApp, en zie hoe beroepsgenoten zouden handelen.