Kleine verbetering controleverklaring onderwijs

Op 29 april 2022 heeft de NBA een kleine verbetering aangebracht in de controleverklaring voor de onderwijssector (NBA-voorbeeldteksten, sectie II rapportages, hoofdstuk 1.10.5, alleen Nederlandstalig). In de kop boven de paragraaf over de verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor het opstellen van de jaarrekening wordt ook de raad van toezicht genoemd. Dit is inclusief een voetnoot waarin uitgelegd wordt welke organen de rollen van bestuur en raad van toezicht kunnen vervullen in diverse situaties.

Meer informatie