Engelse vertaling assurance-rapport inlening personeel

Vandaag heeft de NBA de Engelse vertaling van het assurance-rapport over inlening van personeel (voorbeeldrapportage 3.1.4, NBA-voorbeeldteksten, sectie II rapportages) gepubliceerd. Ook de Nederlandse tekst is licht aangepast als gevolg van de vertaling. Beide NBA-voorbeeldteksten zijn in onderstaande Word-documenten opgenomen, maar komen niet in de NBA-verklaringengenerator voor.

Aanpassingen als gevolg van vertaling ‘inleningsrapport’

Naar aanleiding van de vertaling van het ‘inleningsrapport’ zijn ook enkele wijzigingen aangebracht in het overeenkomstige Nederlandse assurance-rapport. Dit betreft:

 • Oordeelparagraaf
  De benaming van de toepasselijke Nederlandse wetten is in overeenstemming gebracht met de citeertitels: Wet op de omzetbelasting 1968 en Wet op de loonbelasting 1964.
 • Paragraaf over de verantwoordelijkheden van het bestuur
  - In deze paragraaf over de verantwoordelijkheden van het bestuur is toegevoegd dat het bestuur ook verantwoordelijk is voor het opstellen van de opgave, naast de naleving van de wettelijke bepalingen.
  - De voetnoot bij de kop van deze paragraaf is redactioneel verbeterd.
  - De passage over het identificeren van beoogde gebruikers in deze paragraaf is vervallen.

Naar aanleiding van bovenstaande vertaling is in de Engelse vertaling van de algemene assurance-rapporten (voorbeeldrapportages 3.1.1 en 3.1.2) de tekst van de paragraaf over de verantwoordelijkheden van de accountant verbeterd door gebruik van de term assurance evidence (voorheen audit evidence of assurance information).

Toekomstige aanpassingen

 • Rond de zomer volgen naar verwachting de opdrachtbrieven voor aanvraag tot vaststelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), vierde kwartaal 2021 (Nederlands).
 • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Meer informatie