Update NBA-voorbeeldteksten woningcorporaties

De NBA publiceert een update van NBA-voorbeeldteksten woningcorporaties (Nederlands).

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Controleverklaring oob-versie (10.7a2)

In de oob-controleverklaring woningcorporaties (10.7a2) zijn de volgende nieuwe paragrafen toegevoegd:

  • Informatie ter ondersteuning van ons oordeel;
  • controleaanpak frauderisico’s; en
  • controleaanpak continuïteit.

Assurance-rapport 10.7c

In het assurance-rapport 10.7c is de verwijzing naar de juiste bepalingen van het geldende protocol opgenomen in de paragraaf ‘Reikwijdte van ons onderzoek’.

Rangletters vervallen

In de controleverklaringen in hoofdstuk 10 zijn de letters A., B., C., enz. in de koppen vervallen, zoals de oob-controleverklaring woningcorporaties 10.7a2. Op grond van de Standaard zijn ze niet nodig en in veel oob-controleverklaringen blijven ze achterwege.

Toekomstige aanpassingen

  • Voor de nieuwe paragrafen over continuïteit en fraude is op termijn ook een taxonomiewijziging nodig. Dit heeft gevolgen voor de XBRL-instances van controleverklaringen die met de NBA-verklaringengenerator zijn te genereren. Naar verwachting volgt rond de zomer een update over de status.
  • Rond de zomer volgen naar verwachting ook de opdrachtbrieven voor aanvraag tot vaststelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), vierde kwartaal 2021.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Meer informatie