Update NBA-verklaringengenerator inclusief paragrafen fraude en continuïteit

Vandaag heeft de NBA een update van de NBA-verklaringengenerator gepubliceerd (Nederlands en Engels). Met deze update is het mogelijk Word-documenten te genereren van zowel de niet-oob-controleverklaring als de uitgebreide oob-controleverklaring, inclusief de paragrafen over de controleaanpak frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit.

Nieuwe paragraaf ‘Informatie ter ondersteuning van ons oordeel’

De paragraaf ‘Informatie ter ondersteuning van ons oordeel’ is nieuw in de verklaringengenerator. Met deze paragraaf wordt voldaan aan het vereiste in Standaard 700 dat geen deeloordelen of deelconclusies worden gegeven. Deze paragraaf voorkomt dat telkens afzonderlijk in de paragrafen over de controleaanpak frauderisico’s, de controleaanpak continuïteit en bij de inhoud van de kernpunten van de controle een dergelijke passage moet worden opgenomen. In een voetnoot staat dat andere manieren mogelijk zijn om te voldoen aan dit vereiste in de standaard.

Controleaanpak frauderisico’s en controleaanpak continuïteit

Net als bij de kernpunten zijn ook in de paragrafen over de controleaanpak van frauderisico’s en de controleaanpak van continuïteit de vereisten opgenomen waaraan deze paragrafen moeten voldoen volgens Standaard 700.

De NBA ontwikkelt momenteel handreikingen met voorbeelden en bijbehorende voorbeeldteksten voor de controleaanpak frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit. Naar verwachting worden deze nog dit eerste kwartaal 2022 ter consultatie gepubliceerd.

Taxonomiewijziging nodig voor XBRL-instances

Voor XBRL-instances van controleverklaringen inclusief de nieuwe paragrafen over de controleaanpak frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit is een taxonomiewijziging nodig. Naar verwachting volgt rond de zomer een update over de status.

XBRL-instance oob-versie

Een XBRL-instance voor de oob-versie is nog niet mogelijk. Dat is in die zin niet erg, omdat voor beursgenoteerde oob’s een XBRL-instance nog niet verplicht is.

XBRL-instance niet-oob-versie

Met deze update is het al wel mogelijk om XBRL-instances te genereren van niet-oob-controleverklaringen inclusief de paragrafen over de controleaanpak frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit. Die paragrafen gelden als ‘overige-aangelegenheden-paragrafen’ in de huidige taxonomie.

Let wel: voor niet-oob-controleverklaringen met:

  • een of meer benadrukkingsparagrafen;
  • kernpunten van de controle;

zijn XBRL-instances nog niet mogelijk omdat hiervoor wel een taxonomiewijziging nodig is.

Toekomstige aanpassingen andere NBA-voorbeeldteksten

  • De controleverklaringen voor specifieke sectoren in verband met de wijzigingen in het algemene basismodel voor de controleverklaring worden op termijn geleidelijk aangepast.
  • De opdrachtbrieven voor aanvraag tot vaststelling TVL, vierde kwartaal 2021, volgen naar verwachting rond de zomer.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Meer informatie