Verbeterde NBA-voorbeeldteksten woco's en beoordelingsverklaring

De NBA heeft verbeterde assurance-rapporten woningcorporaties (Nederlands) gepubliceerd. NB: Inmiddels aangepast ivm kleine ommissie - zie bericht van 22 juni. Daarnaast heeft de NBA een wijziging aangebracht in de nieuw-format-beoordelingsverklaring 2.3.1 (Nederlands en Engels).

Over de aanpassingen

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • Assurance-rapporten 10.7b en -c
  In deze assurance-rapporten zijn nagekomen aanwijzingen bij het accountantsprotocol toegevoegd in de paragraaf over de werkzaamheden van de accountant.
 • Nieuw-format-beoordelingsverklaring 2.3.1
  In de paragraaf over de verantwoordelijkheden van de accountant staat nu steeds het juiste onderzoeksobject.

Toekomstige aanpassingen

 • De NBA streeft ernaar in de loop van juli 2022 voorbeeldteksten te publiceren in verband met de NOW 5-NOW 6-regeling.
 • De eerste consultatie van de voorgestelde taxonomiewijziging in verband met de nieuwe paragrafen over fraude en continuïteit is 14 juni 2022 geëindigd. Naar verwachting volgt rond de zomer een update.
 • De NBA onderzoekt welke aanpassingen nodig zijn in de voorbeeldbrieven opdrachtbevestiging voor een controleopdracht in verband met de nieuwe paragrafen over fraude en continuïteit. Naar verwachting volgt in juli 2022 een update.
 • De NBA onderzoekt een passende formulering voor een passage om op te nemen in de voorbeeldbrief bevestiging bij de jaarrekening ingeval van een controleopdracht, in lijn met NBA Alert 45. Naar verwachting volgt in juli 2022 een update.
 • Met de voorgestelde taxonomiewijziging worden ook XBRL-instances van nieuw-format-beoordelingsverklaringen mogelijk. De NBA is bezig de nieuw-format-beoordelingsverklaringen in te bouwen in de NBA-verklaringengenerator. De huidige oud-format-beoordelingsverklaringen, met de conclusie aan het eind van de verklaring, kunnen in de toekomst vervallen. Naar verwachting volgt rond de zomer een update.
 • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Meer informatie