NBA stemde TVL-informatie op eigen website af met RVO

De NBA heeft overleg gehad met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in verband met een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Vorige maand berichtte de vaksite AccountancyVanmorgen over een zaak waarin het CBb bepaalde dat een ondernemer zich bij de vaststelling van TVL-subsidie ten onrechte had gebaseerd op informatie op de website van de NBA. De zaak heeft betrekking op de beginperiode van de TVL, waarin RVO en NBA het contact opbouwden en de NBA startte met het  formuleren en publiceren van antwoorden op gestelde vragen. 

Uit de uitspraak van het CBb blijkt dat de ondernemer in het ongelijk is gesteld mede omdat, volgens het college, de RVO betwistte dat de informatie op de website van NBA van de RVO afkomstig is. De ondernemer kon niet aannemelijk maken dat dat wel zo was.

De tekst in de uitspraak van het CBb komt volgens de RVO echter niet overeen met de letterlijke mededeling die in de beroepsprocedure door haar is gedaan. De Rijksdienst heeft niet betwist dat de NBA-informatie van RVO afkomstig was, maar had gemeld aan het CBb dat RVO niet had kunnen achterhalen of de Rijksdienst had meegewerkt aan de vragen en antwoorden op de site van de NBA. De NBA heeft in het overleg, onder andere met mailcorrespondentie, aangetoond dat dit wel het geval was; ook voor die allereerste vragen.

Actuele informatie over de corona-steunmaatregelen en de rol van de accountant daarbij is te vinden via de NBA Helpt-pagina’s op nba.nl. De NBA gaat na de zomer samen met de RVO de FAQ’s op die pagina’s periodiek actualiseren naar de nieuwste inzichten.