Update NBA-voorbeeldteksten woningcorporaties

Op 17 februari 2022 heeft de NBA een update van NBA-voorbeeldteksten woningcorporaties (Nederlands) gepubliceerd, waarbij een aantal wijzigingen is doorgevoerd.

Controleverklaringen woningcorporaties, niet-oob-versie (10.7a1) en oob-versie (10.7a2)

In de paragraaf over ‘andere informatie’ is het oordeel over deze andere informatie beter verwoord.
Verder zijn in de voetnoten de juiste onderlinge verwijzingen hersteld.

In de oob-versie controleverklaring woningcorporaties worden binnenkort de paragrafen over de controleaanpak van frauderisico’s en de controleaanpak van continuïteit opgenomen. Binnenkort zal de NBA eerst het basismodel voor de controleverklaring inclusief deze paragrafen publiceren. De controleverklaringen voor specifieke sectoren worden daarna geleidelijk aangepast.

Assurance-rapporten 10.7b en 10.7c

Per rapportage betreft het beperkte wijzigingen voor het aantal assurance-onderdelen, voortvloeiend uit het geldende protocol. In het oordeel is verder gekozen voor de term nauwkeurigheid, om beter aan te sluiten met de geldende standaard.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA streeft ernaar de tekst van de controleverklaringen met de nieuwe paragrafen over de controleaanpak van frauderisico’s en de controleaanpak van continuïteit zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen.
  • Ook de NBA-verklaringengenerator wordt als gevolg hiervan onder handen genomen. Naar verwachting volgt begin maart 2022 een update.
  • Voor de nieuwe paragrafen over controleaanpak van frauderisico’s en de controleaanpak van continuïteit is op termijn ook een taxonomiewijziging nodig. Dit heeft gevolgen voor de XBRL-instances van controleverklaringen die met de NBA-verklaringengenerator zijn te genereren. Naar verwachting volgt rond de zomer een update over de status.
  • Rond de zomer volgen naar verwachting ook de opdrachtbrieven voor aanvraag tot vaststelling TVL, vierde kwartaal 2021.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).