Publicatie NBA-handreiking over Soft Controls

De NBA heeft NBA-handreiking 1148 Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole gepubliceerd.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen en toegenomen aandacht voor cultuur en gedrag alsmede de omgang met ethische dilemma's, maakt dat ook van de accountant wordt verwacht dat anders wordt gekeken naar risico's op dat gebied. Daarmee zijn soft controls, als belangrijke aspecten van cultuur en gedrag, een relevant onderdeel in de jaarrekeningcontrole.

De nieuwe handreiking 1148 gaat hier nader op in. Daarbij een Toelichting met nadere informatie over de totstandkoming van de handreiking.