Herziene Standaard 4400 over specifieke werkzaamheden vastgesteld

De herziene Standaard 4400 ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ is vastgesteld door het bestuur van de NBA. De herziene Standaard 4400 gaat in op 1 januari 2024, maar mag eerder worden toegepast.

De herziene Standaard 4400 is in concept geconsulteerd (19 juli - 19 september 2022). Naar aanleiding van de consultatiereacties zijn enkele aanpassingen aangebracht. 

Wat is er gedaan na de consultatie?

Er zijn zeven consultatiereacties ontvangen die het herzien van de standaard in merendeel ondersteunen. Op diverse onderdelen van de standaard zijn opmerkingen geplaatst, zoals over de rol van de beoogde gebruiker. De consultatiereacties zijn door het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) beoordeeld. Ze hebben tot een aantal aanpassingen in de Standaard geleid. Het bestuur heeft de herziene standaard vervolgens vastgesteld.

Wat zijn de aanpassingen na consultatie?

De aanpassingen betreffen de volgende onderdelen:

  • De vertaling op diverse plaatsen
  • De rol van de beoogde gebruiker (Nederlandse aanpassing)

De rol van de beoogde gebruiker is duidelijker gemaakt (zie Par. 22A, A10, A29 en A29A van de herziene Standaard 4400).

  • De consistentie aanpassingen in Standaarden 3000, 3402, 3410 en 4410

De consistentie aanpassingen in andere standaarden zijn verder aangevuld (zie bijlage 3 van de herziene Standaard 4400).

  • De ingangsdatum

De ingangsdatum is 1 januari 2024 (in plaats van de eerder beoogde ingangsdatum van 1 januari 2023). Hierdoor is er meer tijd om subsidieregelingen of accountantsprotocollen aan te passen aan de herziene Standaard 4400, in afstemming met de werkgroep COPRO. Een zogenaamde ‘uitspraak op onderdelen’ uit de huidige Standaard 4400N is namelijk niet meer toegestaan onder de herziene Standaard 4400.

Ingangsdatum

De ingangsdatum van de herziene Standaard 4400 is 1 januari 2024 waarbij eerdere toepassing is toegestaan. De standaard is te vinden bij de vastgestelde toekomstige gedrags- en beroepsregels en wordt later opgenomen in de HRA 2024.

Vrijwillige toepassing van de herziene Standaard 4400 in 2023

De huidige Standaard 4400N is opgenomen in de NV COS 2023 en is daarmee verplicht voor accountants. Standaard 4400N blijft voor opdrachten uitgevoerd in 2023 dan ook de norm bij toetsingen door de Raad van Toezicht of een onverhoopte tuchtprocedure bij de Accountantskamer. Het is wel toegestaan om de herziene Standaard vrijwillig toe te passen in 2023. Hiermee wordt namelijk indirect ook voldaan aan de vereisten van Standaard 4400N.

Voor de opdrachtbevestiging en de rapportage wordt aangeraden om de voorbeeldteksten te volgen die gebaseerd zijn op de huidige Standaard 4400N. Zie hiervoor ook de Voorbeeld­teksten en -verklaringen.

Vragen?

Heeft u een vraag over de herziene Standaard 4400? Deze kunt u stellen via onze Helpdesk Vaktechniek.

Download