ESEF-voorbeeldtekst op grond van Standaard 3950N beschikbaar

De NBA heeft vandaag ESEF-voorbeeldteksten (Nederlands en Engels) op grond van Standaard 3950N Assurance-opdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het opstellen van een digitaal verantwoordingsdocument gepubliceerd. 

ESEF staat voor European Single Electronic Format, een verplicht digitaal format voor jaarverslaggeving.

Belangrijkste wijziging

Ten opzichte van de versie die nu nog opgenomen is in de NBA-verklaringengenerator is een passage over risico-inschatting toegevoegd in lijn met Standaard 3950N. Verder bevat de tekst nu een verwijzing naar Standaard 3950N en niet langer naar NBA-alert 43.

NB: Deze aanpassingen zullen binnenkort ook in de NBA-verklaringengenerator worden opgenomen.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA is bezig met een update van de NBA-verklaringengenerator met de ESEF-voorbeeldtekst op grond van Standaard 3959N en een verbetering van controleverklaringen met een paragraaf over materiële onzekerheid over de continuïteit;
  • De NBA werkt verder aan een update van het Word-document met de rapportages nieuw-format-assurance-rapporten, rapportages voor specifieke sectoren en rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).