Consultatie handreiking rapporteren over controleaanpak frauderisico’s in de verklaring

De NBA start vandaag met de consultatie van de NBA-handreiking Rapporteren in de sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’ in de controleverklaring. Reageren op de consultatie kan tot en met 6 juni 2022.

Achtergrond

In de handreiking geeft de NBA nadere uitleg aan accountants met betrekking tot de sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’ in de controleverklaring. Ter verduidelijking van Standaard 700 zijn in de handreiking een stappenplan en relevante onderdelen uit Standaard 240 (De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten) toegelicht. De handreiking gaat onder meer in op de verantwoordelijkheden van de accountant, het bestuur en de met governance belaste personen en de vertrouwelijkheid. Ook bevat de handreiking rapporteringsscenario’s en voorbeeldteksten voor de sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’.

De handreiking is een hulpmiddel om te komen tot de sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’ in de controleverklaring. In de handreiking zijn aanbevelingen opgenomen. Accountants kunnen deze aanbevelingen gebruiken om te komen tot een controleverklaring die specifiek is toegespitst op de situatie en complexiteit van de controlecliënt. En ook om gebruikers voldoende te kunnen voorzien in de informatiebehoefte die is beoogd vanuit de aanpassingen in Standaard 700.

Reageren kan via consultatie@nba.nl.