Aanbevelingen voor de preventie en detectie van fraude en opstellen frauderesponsplan nu ook in het Engels

Vanaf vandaag zijn de aanbevelingen voor frauderisicobeheersing voor bestuurders en toezichthouders en de aanbevelingen voor het opstellen van een frauderesponsplan ook in het Engels beschikbaar.

Aanbevelingen vormen goede basis voor gesprek en voor toezicht

Bestuurders kunnen deze aanbevelingen gebruiken voor implementatie in hun eigen organisatie en hierover in gesprek gaan met het toezichthoudend orgaan, de accountant, de (huis)jurist en andere adviseurs.

Toezichthouders kunnen deze aanbevelingen gebruiken bij het toezien op de wijze waarop het bestuur invulling geeft aan de preventie en detectie van fraude in de organisatie en hierover het gesprek aangaan met het bestuur, de accountant, de (huis)jurist en andere adviseurs.